Családi Bölcsőde – Fókuszban a labda!

 Újszegeden, a Verseny u. 7. szám alatt található Családi Bölcsődénk,  a Bérkert Utcai Óvoda szomszédságában.

Mozgásfejlesztés, játékos beilleszkedés, Beszédindító foglalkozás a Piciknek!

 A már járni tudó gyermekek játékos, mozgásos tornája mondókákkal és játékkal. Mindeközben észrevétlenül fejlődik minden gyermek mozgása, beszéde, bővül a szókincse és a szociális kapcsolatait kezdi kialakítani.

 A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve egy-egy rövid mondókát vagy dalt irányítottan, de mindig kötöttségek nélkül utánzó mozdulatokkal kísérünk. A gyermekek ilyen pici korban csak rövid ideig képesek egy dologra koncentrálni, viszont annál fontosabb számukra az ismétlés. Éppen ezért a legkedveltebet igyekszünk akár többször is megismételni. A legkisebbek természetesen először „csak” megfigyelőként vannak jelen, később azonban igyekeznek utánozni a többieket.

A mozgásfejlesztő torna során a babák ismerkednek a saját testükkel, különböző eszközökkel és megtapasztalhatják a különböző mozgásformákat is. A speciális fejlesztő eszközök alkalmasak a nagymozgások, az egyensúlyérzék és a térérzékelés fejlesztésére egyaránt. A kismanók kipróbálhatják a kúszó-mászó színes alagutat, ugrálhatnak a trambulinon, gurulhatnak az óriás labdán, pöröghetnek a billibo ülőkében, ugrálhatnak, csúszdázhatnak a különböző méretű színes csúszdákon, és labdázhatnak a sok-sok különböző méretű és súlyú labdával.

                                                                   160x160 banner (2)                                                                                                                                        

Családi Bölcsődénkben napi szinten folyik  a  beszéd-, készség- és képességfejlesztés  Fejlesztőpedagógus – Mentálhigiénés szakember, és egyben négygyermekes szülő vezetésével.

Kiemelten ügyelünk a gyermekek pozitív én-képének alakulására, és személyes foglalkozásokon keresztül fejlesztjük azt. 

Kiemelkedően sok fejlesztő játékkal, fejlesztő eszközzel van ellátva mindkét bölcsődénk.

A Kisgyermekgondozók anyanyelvi szinten beszélik az angol nyelvet, amelyet játszva elsajátíthat tőlük minden gyermek.

Családi Bölcsődénkben napi szinten folyik  a mozgásfejlesztés: Edző tanítja focira, labdajátékokra a gyermekeket.

Játékos élménypedagógia napi szinten, és hetente váltakozó játékkészlettel. Mesedélelőtt magyar-angol nyelven, dia- és projektoron történő vetítés magyar – angol nyelven, kézügyeségfejelsztés sok  játékkal, mondókával, 790 m2-es ,  nagymozgásos kültéri játékokkal felszerelt udvaron való tartózkodás, természetmegfigyelő séták a Maros-parton. Az udvarban találhatató 50 m2-es, műfüves, félig nyitott Kisgyermek-foglalkoztatóban többféle játékos ügyességi foglalkozás, sportfoglalkozás Sportedző irányításával és a helyi sportegyesületekkel együttműködve. 

        AJÁNDÉK:

A beiratkozott gyermekek, bölcsődei nyitvatartás alatt naponta  díjmentesen vehetik igénybe a Sószobai szolgáltatásunkat! 

images (7)

Családi bölcsődénkben gyermekét családtagként fogadjuk és gondozzuk.
5-7 fő,  20 hetes – 3 év közötti korosztály részére nyújt napközbeni ellátást mindennapos jelleggel. A családi bölcsőde olyan családok számára kíván elsődlegesen szolgáltatást nyújtani, amelyek gyermekük részére kiscsoportos, családias légkörű, egyéni bánásmódot nyújtó szolgáltatást ellátást igényelnek. Az ellátás havi rendszerességgel, de választhatóan napi, vagy heti előrefizetéssel történik. A részvétellel arányos fizetés történik, a többlet befizetés felhasználható a következő hónapban. A  célkitűzésünk a munkában álló szülők tehermentesítése.

Családi bölcsődénk ellátási területe:  Magyarország egészére kiterjed.

Nyitva tartási idő: 8 – 12 óráig

A Tótágas és a Szitakötő családi bölcsőde szolgálatatásai 8-12h vagy 12- 16 h időtartamban vehetők igénybe.

A Himalaya Sószoba igénybevétele a napközi tagjai számára díjmentesen, a bölcsőde nyitvatartási idejében.

Gyermeklétszám, korösszetétel: maximálisan 8 fő, 20 hetes –  3 éves korú gyermek (adott év aug. 31-ig)

A gyermekekkel foglalkozó személyek: okl. szakvizsg. fejlesztőpedagógus – mentálhigiénés szakember, anyanyelvi szinten angolul beszélő Kisgyermekgondozók, edző (labdajátékok).

Napi, tematikus foglalkozásokkal a Sószobában, magyar és idegen nyelvi beszédfejlesztő játékos feladatokkal a Meseszobában, és  labdakezelési feladatokkal, mozgásfejlesztő játékokkal a Sportszobában, valamint a kültéri, félig fedett, műfüves, 50m2-es Kisgyermek-foglalkoztatónkban várjuk az érdeklődő gyermekeket.
Egészséges és finom étkezést, személyre szabott, gondos ellátást nyújtunk.

images     N A P I R E N D Tótágas Családi Bölcsődekep

7:45-008.00-8:20 Megérkezés, a gyermekek fogadása. Kötetlen játék. Reggeli.
8:20-9.20 Só-szobai foglalkozás. Énekes-mondókás játékok, havonta változó, évszaknak megfelelő tartalommal, angol nyelven is.
9.20-9.30 Tízórai
9.30-10.00 Meseszobai foglalkozás. Irányított, tematikus foglalkozások: Idegen nyelvi foglalkozás, kézműves foglalkozás.
10.00-10.15 Tisztálkodás, pelenkázás, készülődés a kinti/benti játékra
10.15-11.15 Sportszoba. Udvar. Kisgyermek-foglalkoztató: Játékos mozgásfejlesztés.
11.15 11.30 Vetkőzés, tisztálkodás
11.30-12.00 Ebéd
 12h-  Hazatérés.

P1180789 (1)P1190036P1190033P1180806 (1)P1180836P1180843P1190080P1180878

Felvétel

A 20 hetes – 3 éves (3 éves kor után: adott év aug. 31-ig), más intézményben, ellátásban nem részesülő gyermek felvétele lehetséges.

A gyermekfelügyeletre felvétel feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen háziorvosi igazolással arról, hogy kötelező védőoltásait megkapta, és közösségbe mehet.

Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.

A felvétel a jelentkezések sorrendjében történik.

Szitakötő Családi Bölcsőde     imagesszita

Újszegeden, a Verseny u. 7. szám alatt található Családi Bölcsődénk,  a Bérkert Utcai Óvoda szomszédságában található

A  Szitakötő Családi Bölcsőde

Ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői

A családi bölcsőde 8 fő,  20 hetes – 3 év (3 éves kor után: adott év aug. 31-ig) közötti korosztály részére nyújt napközbeni ellátást mindennapos jelleggel. A családi bölcsőde olyan családok számára kíván elsődlegesen szolgáltatást nyújtani, akik dolgozó szülők, s akik gyermekük részére kiscsoportos, családias légkörű, egyéni bánásmódot nyújtó szolgáltatást ellátást igényelnek. Az ellátás havi rendszerességgel, de választhatóan napi, vagy heti fizetéssel történik.

child-1567046__340

Családi bölcsődénk ellátási területe: Ellátási területe Magyarország egészére kiterjed.

Szitakötő Családi Bölcsőde Nyitva tartási ideje: 12-16 óráig

A Szitakötő és a Tótágas családi bölcsőde szolgálatatásai 8-12h, vagy 12- 16 h időtartamban vehetők igénybe..

A Himalaya sószoba igénybevétele a bölcsőde tagjai számára díjmentes a bölcsőde nyitvatartási idejében.

Gyermeklétszám, korösszetétel: 8 fő, 20 hetes – 3 éves korú gyermek

A gyermekekkel foglalkozó személyek: fejlesztőpedagógus – mentálhigiénés szakember, Kisgyermekgondozó

A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei

Működési célunk,

– hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket.

– hogy családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá. A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk – ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani. Mindezt felsőfokú végzettségű mentálhigiénés, pedagógusi, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember,  valamint gondozói-ápolói végzettségű vezetéssel valósítjuk meg.

– a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi bölcsődében koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

Alapelveink

-A szülőkkel való  jó kapcsolat

– A gondozás és nevelés egysége

– Az egyéni bánásmód

– Állandóság és rendszeresség

– A más nemzethez/etnikumhoz tartozás tiszteletben tartása

– Az aktivitás és önállóság támogatása

– A gyermek elfogadása és személyiségének megbecsülése

-A pozitívumokra támaszkodás

– Az egységes nevelő hatások elve

– A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Mivel a gyermekekkel a nap folyamán két felnőtt foglalkozik majd, sokkal több idő fog jutni egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes kereteken belül. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük.

Kiemelt célunk a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek, illetve az iskolai napközit vagy tanulószobát nem igénybe vevők napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, – családias környezetben.

Működési engedélyünk szerint a maximum 7 gyermek egész napos, nappali ellátását vállaljuk.

Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése kibontakoztatása, kis-csoportos foglalkoztatás keretei között.

Szolgáltatásunk formája: gyermekjóléti szolgáltatás–alapellátás, módja: napközbeni gyermekellátás. Az ellátásra a Szitakötő Családi bölcsőde nyitvatartási idején belül, munkanapokon 12 órától 16 h-ig kerül sor. Az ellátás Megállapodás alapján vehető igénybe.

Családi bölcsődénk tiszteletben tartja az ellátott gyermekek és a szülők jogait, a mindenkori gyermekvédelmi és adatvédelmi jogszabályok szerint jár el.

A családi bölcsődénk küldetése

Családi bölcsődénk célja, hogy a szülők számára lehetővé tegyük a munka vállalást, az édesanyák visszatérhessenek a munkaerőpiacra, képzéseken vegyenek részt, vagy egyéb irányú elfoglaltságaikat zökkenőmentesen lebonyolíthassák. A változó családtámogatási rendszer a GYES, illetve a GYED időtartamának és jogosultságának változása az anyákat nagyobb számban kényszeríti munkavállalásra. Az ellátást igénylő gyermekek száma nő. Családi bölcsődénkben lehetőség nyílik az önkormányzati ellátásból kiszoruló gyermekek felvételére. A családi bölcsőde előnye, hogy a kis gyermeklétszám lehetőséget ad az egyénre szabott foglalkoztatásra, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítésére. Családias légkörben könnyebb a szülőktől való elszakadás, a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú közösségekben. Kevesebbet hiányzik a munkából a szülő, nyer vele a munkáltató és a munkavállaló egyaránt.

 N A P I R E N D Szitakötő Családi Bölcsőde images   szita

12.00 -12:30 Megérkezés, a gyermekek fogadása. Étkezés.
12:30 -12.50 Mesehallgatás / Só-szobában
12.50 -14:20 Pihenő / Só-szobában
14:20 -14:40
Tisztálkodás, pelenkázás; Uzsonna; készülődés a kinti / benti játékra: Sportszoba, Udvari Kisgyermek-foglalkoztató helyiség, udvar.
14.40-15:15 Irányított, tematikus foglalkozás: idegen nyelvi fogalkozás.
15:15-16 Uzsonna. Játék, folyamatos hazamenetel.


szita
imageskep

P1190080P1190074P1180862P1180878

 Látogasson el Facebook oldalunkra!facebook-logo-png-2-0

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük